Vordingborg Havne

Nyt havneråd for kommunens lystbådehavne

Samarbejdsgrundlaget af 21. juni 2018 introducerer også en nyskabelse, nemlig et tværgående havneråd. Havnerådet skal inddrages i dialog om alle væsentlige og tværgående spørgsmål vedr. havnene. Havnerådet varetager havnenes interesser og arbejder for at gennemføre de vedtagne strategier og handlingsplaner for havnene som rekreative områder med brugere fra både sø- og landsiden. 

Havnerådets medlemmer udpeges af de lokale havneudvalg, således at hver havn skal udpege et medlem. Havnechefen er sekretær for havnerådet.

Når de nye lokale havneudvalg er dannet ultimo 2018, vælges repræsentanter til det ny havneråd. Indtil da fungerer havnebestyrelsernes nuværende formænd som midlertidigt havneråd.

Havnerådet og havneadministrationen samarbejder bl. a. om at sikre, at de indstillinger, der forelægges Udvalget for Plan og Teknik, er gennemarbejdede, og at alle relevante brugere har haft mulighed for blive inddraget og hørt.

Udvalget for Plan og Teknik godkendte den 5. september 2018 også vedtægter for havnerådet. Du kan læse vedtægterne her.

Indlagt 24.09.2018/ovj

Nyheder fra havneadministrationen

Vordingborg Lystbådehavne, Nyhedsbrev, september 2018. Læs her 

Vordingborg Lystbådehavne, Nyhedsbrev, juli 2018. Læs her

Vordingborg Lystbådehavne, Nyhedsbrev, december 2017. Læs her

Vordingborg Lystbådehavne, Nyhedsbrev, september 2017. Læs her

Vordingborg Lystbådehavne, Nyhedsbrev, juli 2017. Læs her

Havneadministrationens orientering, januar 2016. Læs her

Fra kommunens hjemmeside, uge 24/2015. Se her