Præstø havn

Nyt havneudvalg for Præstø havn

Med vedtagelse den 21. juni 2018 af Samarbejdsgrundlag for Lystbådehavne har kommunalbestyrelsen besluttet, at de nuværende havnebestyrelser skal afløses af lokale havneudvalg. Du kan se samarbejdsgrundlaget her.

Der sigtes på at etablere otte lokale havneudvalg, der repræsenterer brugerne i de ni kommunale lystbådehavne: Bogø Havn/Skåningebro Havn, Hårbølle Havn, Kalvehave Havn, Klintholm Havn, Masnedsund Havn, Præstø Havn, Stege Havn og Vordingborg Nordhavn.

Udgangspunktet er, at havneudvalget skal afspejle de lokale interessenter på den enkelte havn og være repræsentativt i sin sammensætning. For Præstø havn gælder, at havneudvalget kan omfatte repræsentanter for foreninger og erhvervsdrivende på havnen samt for Lokalrådet. Brugerne – foreninger, klubber og erhvervsdrivende – sammensætter selv havneudvalget med repræsentanter for brugere, som reelt ønsker at yde et bidrag til havnens liv og udvikling.

Havneudvalget er bindeled mellem havnenes brugere og havneadministrationen og inddrages i dialog om alle væsentlige forhold vedr. den lokale havn. Havneudvalget støtter havnefogeden i den daglige drift og i arbejdet med at holde havnens brugere informeret om relevante emner angående havnens drift som rekreativt område og samarbejder med havneadministrationen om den daglige brug af havnen, afholdelse af arrangementer, den lokale udvikling samt om brugernes forventninger til havnen. Havneudvalget repræsenterer havnens brugere i forbindelse med høringer.

Processen med oprettelse pågår i resten af 2018, således at det nye havneudvalg er i funktion ved årsskiftet 2018/2019. I tiden indtil da er havnebestyrelsen konstitueret som havneudvalg.

Udvalget for Plan og Teknik godkendte den 5. september 2018 vedtægter for de lokale havneudvalg. Du kan læse vedtægterne her.

Indlagt 24.09.2018/ovj

Havnebestyrelse 2018

I havnens bestyrelse deltager:

Udpeget af Præstø Sejlklub:
Asger Buntzen, tlf. 40 11 57 33, mail hanneogasger@gmail.com
Jesper Olsen, tlf. 20 28 84 50, mail jesper@the-olsens.dk
Peter Nielsen. tlf. 30 30 64 65, mail pjnpr@mail.tele.dk

Udpeget af Præstø Bådejerklub:
Ole V. Jørgensen, tlf. 60 64 88 46, mail

Niels Berthelsen, tlf. 21 47 21 14, mail 4171.tyvelse@gmail.com

Udpeget af Præstø Roklub:
Jens Olav Hansen, tlf. 21 45 63 58, mail annijens20@gmail.com

Udpeget af Præstø Kajak og Padle Klub:
Janus B. Holm, tlf. 29 20 29 28, mail janusbh@gmail.com 

Udpeget af havnens forretningsdrivende og bygningsejere:
Linda Wilms, tlf. 20 13 57 86, mail linda@cafemocca.dk
Jakob Helles, tlf. 30 80 00 50, mail jakobhelles@yahoo.com

Udpeget (uden stemmeret) af Vordingborg kommune:
Havnefoged Helmuth Jacobsen, tlf. 40 59 80 72, mail hboj@vordingborg.dk

På bestyrelsesmøde 04-2017 den 04.12.2017 blev Ole V. Jørgensen genudpeget som formand for havnebestyrelsen og Jakob Helles som næstformand, begge for året 2018. 

Indlagt 15.12.2017/ovj

Referater fra havnebestyrelsens møder

Seneste referat findes nederst
i denne kolonne

Møde 01-2015, læs referatet her

Møde 02-2015, læs referatet her

Møde 03-2015, læs referatet her

Møde 04-2015, læs referatet her

Møde 05-2015, læs referatet her

Møde 06-2015, læs referatet her

Møde 01-2016, læs referatet her

Møde 02-2016, læs referatet her 

Møde 03-2016, læs referatet her 

Møde 04-2016, læs referatet her

Møde 01-2017, læs referatet her

Møde 02-2017, læs referatet her

Møde 03-2017, læs referatet her

Møde 05-2017, læs referatet her

Møde 01-2018, læs referatet her

Møde 02-2018, læs referatet her

Møde E-2018, læs referatet her 

Møde 24.09.2018. Læs referat med bilag her

Møde den 10.05.2016 med havnechefen, læs referatet her

Nyt fra havnefogeden

23.02.2015: Nyhedsbrev, februar 2015. Læs her

26.03.2015: Nyhedsbrev, april 2015. Læs her

10.06.2015: Nyhedsbrev, juni 2015. Læs her

16.10.2015: Nyhedsbrev, august 2015. Læs her 
Den forsinkede indrykning på denne hjemmeside skyldes PBK.

10.11.2015: Nyhedsbrev, november 2015. Læs her

02.02.2016: Nyhedsbrev, februar 2016. Læs her

19.04.2016: Nyhedsbrev, april 2016. Læs her

18.11.2016: Nyhedsbrev, november 2016. Læs her

26.01.2017: Nyhedsbrev, februar 2017. Læs her

07.04.2017: Nyhedsbrev, april 2017. Læs her

22.06.2017: Nyhedsbrev, juni 2017. Læs her

07.02.2018: Nyhedsbrev, februar 2018. Læs her

18.07.2018: Nyhedsbrev, juli 2018. Læs her

18.07.2018: Bilag til Nyhedsbrev, juli 2018. Læs her

Præstø havns ordensreglement 2016

Bygge- og Trafikstyrelsen har den 15. januar 2016 godkendt en opdateret version af vort ordensreglement.

Det reviderede reglement har virkning fra og med den 5. februar 2016.

Du kan læse og udskrive reglementet her

Indlagt 03.02.2016/ovj

Havneplan med bronumre

Nu foreligger en havneplan (vers. august 2015) med de nye bronumre. Skilte med bronummeret er anbragt på hver enkelt bro ved landfæstet.

Se den ny havnplan her

Se bådpladsernes fordeling på havnens broer her

Takstblad 2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt takstblad 2022 for de kommunale lystbådehavne.

Læs takstbladet her

Opdateret affaldsplan for Præstø Havn

Miljøstyrelsen har netop godkendt havnens opdaterede affaldsplan, der gælder indtil 20. marts 2018.

Se og læs planen her