Aktiviteter

PBK har masser af medlemsaktiviteter, hvor venlighed og hyggeligt samvær er i højsædet.

Dueligheds-kursus forår 2023


Som en ny medlemsservice i PBK gennemfører vi i år et kursus, der fører frem til et Duelighedsbevis.
Kurset er åbent for alle interesserede, altså også ikke-medlemmer.

Den teoretiske del klares i PBK-regi med nogle af vore garvede medlemmer som instruktører. Selve kurset er gratis for PBK-medlemmer, mens det koster et års medlemskontingent (max. 125 kr.) for ikke-medlemmer.
Da vi baserer os på Duelighedsklubbens materiale, prøveaflæggelse og udstedelse af certifikat forudsættes det, at kursusdeltagerne har betalt årets medlemskontingent (kr. 195) til Duelighedsklubben og har bestået Duelighedsklubbens gasteprøve og kystsejlerprøve. Instruktioner og prøver er gratis og bestemt ikke særligt krævende, når man har en smule erfaring i sejlads. Læs mere og gennemfør de to prøver på www.duelighed.dk
Hertil kommer udgifter til et søkort, en kurslineal (fx Linex 2810) samt en blyant med blød stift (Viking nr. 2) og et viskelæder, hvis man ikke allerede har sådanne grejer. En brugelig passer er en foræring fra PBK.
Vi er forberedt på et samlet indkøb med billiggørelse for øje.

Den praktiske del kan man springe over, hvis man tidligere har erhvervet sig et speedbådsbevis, da man så allerede har aflagt og bestået en prøve i praktisk sejlads.

Har man ikke et speedbådsbevis, kan man efter en aftale mellem Duelighedsklubben og Dansk Fritidssejler Union (DFU) aflægge prøven for en af DFU’s censorer. Vi vil i givet fald aftale det nødvendige med DFU. Prøvegebyret er 750 kr., som betales til DFU via MobilePay inden prøven.
Vi vil arrangere træningssejladser efter behov forud for prøven.

Vi stiler efter, at teorikurset med prøve gennemføres i foråret og den praktiske prøve først på sommeren.

Hvis du er interesseret i at deltage i eller blot høre mere om kurset, så henvend dig til Launy Jensen senest søndag den 5. februar med tale eller SMS til 20 62 24 05. Launy vil så, hvis der er behov for det, foreslå de interesserede en kort samling, hvor man bl.a. kan bestemme sig for tidsrummet for kurset og aftale andre nødvendige detaljer.

Årets aktivitetsplan

Se årets ajourførte aktivitetsplan