Hvorfor medlem af Præstø Bådejerklub

PBK’s formål er at fremme interessen for fritidssejlads samt for sikkerhed til søs.

PBK samler bådejere og andre, der med tilhørsforhold til Præstø Havn, interesserer sig for fritidssejlads og andre aktiviteter knyttet til det maritime miljø.

PBK har fokus på medlemmerne og tilstræber at styrke solidaritet og sammenhold gennem socialt samvær i både og på havn.

PBK er forum for medlemmernes udveksling af viden, kunnen og erfaring inden for alle de discipliner, der knytter sig til at eje, passe og bruge en båd.

PBK deltager i det folkeoplysende foreningsarbejde med udgangspunkt i sejlads for derved at stimulere medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for andres og eget liv og helbred samt for naturværdier og miljø i øvrigt.

PBK bidrager til et godt og tillidsfuldt samvirke med andre brugere af Præstø Havn, det vil sige andre klubber og deres medlemmer, bådejere, der foretrækker at stå uden for klubberne, samt de forretningsdrivende på havnen.

Med sin repræsentation i havnebestyrelsen bidrager PBK sammen med  de øvrige medlemmer af havnebestyrelsen ved drift og udvikling af Præstø Havn.

PBK er tilsluttet Danske Tursejlere (DT). Som medlem kan du benytte tursejlernes medlemstilbud, herunder om ansvars- og kaskoforsikring af din båd. Læs mere på www.dansketursejlere.dk

Som medlem af bådejerklubben kan optages enhver, som støtter klubbens formål, som er fyldt 16 år og som har betalt kontingentet, der er fastsat af generalforsamlingen.

Et medlemskab kan omfatte

·       en person,

·       to personer med samme adresse, eller

·       to eller flere personer, som ejer en båd i fællesskab.

Et medlemskab kan afgive én stemme på klubbens general-forsamlinger.

Kontingentet i 2023 er 100 kr. og klubstanderen koster 100 kr.

Hvis du ønsker at blive medlem af Præstø Bådejerklub, klik her