Her kan du komme af med alle de ting og sager, du ikke har brug for længere, og som bare ligger og fylder op i pulterkammeret eller kistebænken.  Du kan også efter-lyse dimser og dingenoter, som du lige står og mangler.

Lav en god beskrivelse af hvad det er, du vil sælge, bytte,forære væk, købe eller overtage, samt hvordan man kontakter dig enten pr. mail og/eller telefon.

Send beskrivelse og foto mv. til pbk@praestoebaadejerklub.dk, så klarer vi resten. Husk at give besked, når din annonce er blevet uaktuel og derfor kan fjernes.

                      Nødraketter til salg

Et medlem, som har solgt båden, har doneret sine nødraketter med opbevaringstaske til klubkassen.

Det omfatter 2 røde faldskærmsblus,

2 røde håndblus og 1 hvidt håndblus (opmærksomhedssignal).

Produktionsdato er maj 2022 og formel udløbsdato er maj 2026.

Katalogpris maj 2022 var 879 kr., katalogpris i 2023 var 599 kr. og PBK's prisidè nu er 250 kr.

Hvis du vil se/røre/drøfte pris: Ring

mobil 60 64 88 46. Evt. afprøvning må vente til efter købet!
Vil du købe efter beskrivelsen, så overfør 250 kr. via MobilPay til ovenstående mobilnummer. Leveringstig og -sted aftales efterfølgende.

---0---


Timetæller til salg

I forbindelse med udskiftning af motor har et af vore medlemmer foræret klubben en næsten ny elektronisk 12/24 V timetæller

(den oplyses at vise omkring

50 timer og kan ikke 0-stilles).

Tælleren er nem at montere:

Et ø52 mm hul i instrumentpane-

let, en ledning til minus, en plus-

ledning fra "tænding"skontakten

og evt. en plus-ledning med egen kontakt til instrumentlys (gult

eller rødt).
Nyprisen er ukendt.

PBK's prisidé er 50 kr.

Er du interesseret, så kontakt

mobil 60 64 88 46.

PBKs købs-, salgs- og byttecentral

---0---